سیاسی

دستور کار جلسات صحن علنی مجلس برای هفته جاری

پنل اس ام اس هیرو

 به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه آلانه، صحن علنی مجلس شورای اسلامی این هفته از دوشنبه تا چهارشنبه، چهارم تا ششم مرداد ماه برگزار می‌شود.

دستور کار این نشست‌ها به شرح زیر خواهد بود: 

 • ادامه رسیدگی بـه گـزارش کمیسـیون آیـین نامـه داخلـی مجلس در مورد طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسـخگویی بـه تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان
 • ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان)
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مـدنی بـین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اعـاده شـده از شورای نگهبان)
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقـوقی در مورد لایحه معاهـده استرداد مجرمین بین جمهوری اسـلامی ایـران و جمهـوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان)
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحـاقی بـه موافقتنامـه همکـاری در زمینـه امنیت در دریای خزر (مـورخ ۲۷ آبـان ۱۳۸۹) ۱۸ نـوامبر ۲۰۱۰ (اعاده شده از شورای نگهبان)
 • گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحـوه واگـذاری امـوال، تأسیسـات، ماشـین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضـلاب (اعـاده شده از شورای نگهبان)
 • ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیـدات کشاورزی (ارجاع از جلسه علنی)
 • گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحـاقی بـه کنوانسـیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور
 • گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحـاق مـوادی بـه قـانون نظـارت مجلـس بـر رفتار نمایندگان
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع
 • گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولیـد و نظـارت بـر اجـرای اصل۴۴ قانون اساسی در مورد لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار (۱۹۴۷) (۱۳۲۶)
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاولهنامه ایمنـی و بهداشـت شـغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و پروتکـل (۲۰۰۲) ۱۳۸۱ مقاوله نامــه ایمنی و بهداشت شغلی
 • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکـاری اقتصـادی و تجـاری بـین دولت‌هـای ساحلی خزر
 • گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

سؤال

سؤال آقای مجتبی یوسفی نماینده اهـواز، بـاوی، حمیدیـه و کـارون و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر محترم کشور (از وزیـر محتـرم بـرای روز سه شنبه مورخ ۵ /۵ /۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح دعوت به عمل آمده است)

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی

۲. گزارش کمیسیون اقتصادی در مـورد بررسـی مغـایرت هـای قـانونی در نحـوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهـادار

۳. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسـیدگی بـه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سـاماندهی پیامرسـان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم ۸۵ قـانون اساسـی

۴. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشـور

۵. گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

۶. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکـرد شرکت‌های آب و فاضلاب استان خوزستان از سال ۱۳۹۴ تا پایان شـهریور ۱۳۹۹

۷. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکـرد سازمان بنادر و دریانوردی

۸. انجام مراسم تحلیف تعدادی از نمایندگان منتخب میانـدوره‌ای مجلـس شورای اسلامی

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا